Gerjo van der Horst

Auteur en tekstschrijver

Verstoorde werkelijkheid

2020: we vieren dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd. De bevrijding was echter niet voor iedereen een feest. Velen waren getraumatiseerd of dakloos. Slechts een enkeling kreeg adequate psychische hulp. Over één van hen gaat dit verhaal.

Wanneer psychiater Paul Bremer kort na de oorlog de jonge David Poolman op zijn afdeling opneemt, raakt hij door hem geobsedeerd. De jongen is volledig gedesoriënteerd, praat niet en behalve zijn naam is er niets over hem bekend. Paul is vastbesloten de jongen zijn identiteit terug te geven. Hij gaat op onderzoek uit. Zijn naspeuringen helpen David weliswaar verder maar maken ook dat waan en werkelijkheid voor de jongen steeds meer door elkaar gaan lopen. Pas aan het eind van het boek vallen alle puzzelstukjes op hun plaats en wordt duidelijk welk drama de jongen al die tijd met zich heeft meegetorst.

Ik schreef de eerste versie van deze roman op 14-jarige leeftijd. Dat ik zo jong over de oorlog ging schrijven, kwam vooral door mijn moeder die in Den Haag ternauwernood een bombardement overleefde en er tijdens de Hongerwinter zeer slecht aan toe was. Niet alleen mijn moeders verhalen maar ook die van andere overlevenden in mijn directe omgeving vormden de basis voor dit boek. Nu er steeds minder overlevenden zijn, is het belangrijk dat deze verhalen, zelfs na 75 jaar, hun weg blijven vinden.

Je kunt het boek online bestellen. Dit kan trouwens ook bij iedere boekwinkel in Nederland en Vlaanderen.